مهندس حسین عرب

مهندس حسین عرب

مهندس رادین فلز

تیم حرفه ای رادین فلز با تکیه بر دانش و تجربه خود در زمینه صنعت بتن و فلز، به شما کمک خواهد کرد. رادین فلز بهترین ها را با خود همراه کرده و برند خود را افراد متخصص به مشتریان خود عرضه میکند. مهندس حسین عرب با تخصص و دانشی که در دارد رادین فلز را به سمت تخصصی شدن و حرفه ای شدن می برد.
تماس با مهندس حسین عرب
09127500877