ابوالفضل هاشم نژاد

ابوالفضل هاشم نژاد

مدیر رادین فلز

تیم حرفه ای رادین فلز با تکیه بر دانش و تجربه خود در زمینه صنعت بتن و فلز، به شما کمک خواهد کرد. رادین فلز برندی است که بهترین ها را با خود دارد.ابوالفضل هاشم نژاد از بهترین هاست و در کار خود بینظیر است.
تماس  با  ابوالفضل هاشم نژاد
09191529767