گیره متوسط

گیره متوسط

گیره متوسط در صنایع و محصولات فلزی و بتنی و قالب بندی یک عنصر بسیار