گیره بلند

گیره بلند

گیره بلند در قالب بتنی و فلزی چه کاربردهایی دارد؟ گیره بلند یک ابزار مهم