پایه جک قابل رگلاژ

پایه جک قابل رگلاژ

پایه جک قابل رگلاژ یک عنصر سازه ای است که در قالب های بتنی و