واشر کاس

واشر کاس

واشر کاس یکی از محصولات مهم و ضروری در صنعت قالببندی بتنی و فلزی است.