لوله داربست

لوله داربست

لوله داربست فلزی یک نوع سازه فلزی است که برای استفاده در ساخت و سازهای