قالب مدولار

قالب مدولار

قالب مدولار یکی از انواع قالب هایی است که برای ساخت اجسام فلزی استفاده می‌شود.