قالب های خاص بتنی و فلزی

قالب های خاص بتنی و فلزی

قالب های خاص فلزی و بتی؛ رونده، پیش ساخته، تونل فرم، لارج پانل اکسپوز، گرد