سرجک قابل ریگلاژ

سرجک قابل ریگلاژ

سرجک قابل ریگلاژ یک ابزار است که در قالب های بتنی و فلزی استفاده می