بولت عصایی

بولت عصایی

بولت عصایی فلزی یک نوع قطعه فلزی است که از جنس فولاد یا آلومینیوم ساخته