مسعود عطاری

قالب بندی مسئله ای نیست که بشه به سادگی ازش گذشت.پایه و اصل کار  در این بخشه.رادین فلز نشون داده قابل اعتماده و خیال رو راحت میکنه.